Ivanjdan - Sv. Jovan Biljober


                            Ivanjdan - Sv. Jovan Biljober


IVANJDAN - Sv. Jovan Biljober

"...Ivanjdan proslavlja crkva kao dan rođenja sv. Jovana. Ona ga naziva Pretečom i Krstiteljem, a narod Biljoberom, Metlarom, Svitnjakom, Igriteljom i Narukvičarom.

Ilustracija: Anđela Đermanović


 Narodna verovanja i obredi u vezi sa Ivanjdanom su nesumnjivi ostaci mnogobožačkog solarnog praznovanja letnjeg sunčeva solsticija.
 Po narodu, od tog dana sunce se vraća od severa na jug („stane, zaigra"), počinje da kulminira sve niže i niže, i dani da kraćaju; ljudi pale vatre da mu pojačaju snagu, kupaju se da bi se ozarili njegovom snagom, upotrebljavaju bilje i vence da bi održali zdravlje..."

Izvor: Š. Kulišić, P. Ž. Petrović i N. Pantelić (1970). Mitološki rečnik

Коментари

Популарни постови